Λογισμικό

Areal TopKapi Vision

Η επέκταση Vision του Scada Topkapi είναι ο δίαυλος μεταξύ του PLC και του SCADA. Με την επέκταση Vision γίνεται η εισαγωγή των μεταβλητών του PLC μέσα στο SCADA.

Areal Topkapi Επέκταση Open Client

Μία πολύ έξυπνη λύση για τοπικό και εξ’ αποστάσεως έλεγχο και παρακολούθηση μίας εγκατάστασης χωρίς τη χρήση κλειδιού.

Διαβάστε περισσότερα

Areal Topkapi Επέκταση Report

Η επέκταση Report του Scada Topkapi σας παρουσιάζει στατιστικά στοιχεία ανά μέρα/βδομάδα/μήνα/έτος της λειτουργίας της παρακολουθούμενης εγκατάστασης σε διάφορες μορφές (Excel, HTML, ANSI κλπ).

Διαβάστε περισσότερα

Areal Topkapi Επέκταση Vision

Η επέκταση Vision του Scada Topkapi είναι ο δίαυλος μεταξύ του PLC και του SCADA. Με την επέκταση Vision γίνεται η εισαγωγή των μεταβλητών του PLC μέσα στο SCADA.

Διαβάστε περισσότερα

Areal Topkapi Επέκταση Webserver

Η επέκταση TOPKAPI WEBSERV κάνεις τις πληροφορίες από ένα ή περισσότερα Προγράμματα Εφαρμογών TopKapi Vision, διαθέσιμες στο Internet, εσωτερικό δίκτυο ή μέσω απλής τηλεφωνικής γραμμής.

Διαβάστε περισσότερα

Areal Topkapi Επέκταση Εφεδρείας

Η επέκταση Εφεδρείας και κοινής επεξεργασίας του Scada Topkapi είναι μία πολύ χρήσιμη λειτουργία στην παρακολούθηση απομακρυσμένων εγκαταστάσεων.

Διαβάστε περισσότερα