Ενεργά Φίλτρα Αρμονικών

SCHAFFNER FN3530 380-480VAC, 3-wire Ενεργό φίλτρο power module 60A, χωρίς CT Module

SCHAFFNER FN3531 380-480VAC, 3-wire Ενεργό φίλτρο power module 60A, με CT Module

SCHAFFNER FN3540 380-480VAC, 4-wire AHF power module 60A, no CT

SCHAFFNER FN3541 380-480VAC, 4-wire Ενεργό Φίλτρο power module 60A, με CT Module

SCHAFFNER FN3532 380-480VAC, 3-wire Ενεργό Φίλτρο power module 120A, με CT Module

SCHAFFNER FN3542 380-480VAC, 4-wire Ενεργό Φίλτρο power module 120A, με CT Module