Ενεργά Φίλτρα Αρμονικών

SCHAFFNER FN3530 380-480VAC, 3-wire AHF power module 60A, no CT
SCHAFFNER FN3531 380-480VAC, 3-wire AHF power module 60A, with CT
SCHAFFNER FN3540 380-480VAC, 4-wire AHF power module 60A, no CT
SCHAFFNER FN3541 380-480VAC, 4-wire AHF power module 60A, with CT
SCHAFFNER FN3532 380-480VAC, 3-wire AHF power module 120A
SCHAFFNER FN3542 380-480VAC, 4-wire AHF power module 120A