Εφαρμογές

Vacon Λύσεις Νερού

Το πακέτο Εφαρμογών Λογισμικού “Vacon Λύσεις Νερού ” για τους Μετατροπείς Vacon NXS περιέχει 5 Εφαρμογές ( PFC, PID, PFC MultiMaster, PFC MultiFollower, Advanced Level Control).

Διαβάστε περισσότερα

Vacon Λύση για Εξόρυξη Πετρελαίου

Vacon μονάδες – Vacon AC Drives για Εξόρυξη Πετρελαίου
Οι εργασίες στη βιομηχανία πετρελαίου και αερίου είναι πολύπλοκες και γίνονται σε σκληρές περιβαλλοντικές συνθήκες, βάζοντας ψηλά τον πήχυ για τον εξοπλισμό της διαδικασίας. Χρησιμοποιώντας την εξελιγμένη τεχνολογία των Vacon drives AC θα έχουμε εξοικονόμηση ενέργειας, αποτελεσματικό έλεγχο ταχύτητας, βελτιστοποίηση ταχύτητας άντλησης και έλεγχο κόστους.

Διαβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για τις λύσεις της Vacon στην εξόρυξη πετρελαίου

Vacon Πολτός & Χαρτί

Vacon AC μονάδες για πολτό και χαρτί
Το εξειδικευμένο προσωπικό της Vacon έχει μεγάλη εμπειρία στον τομέα της βιομηχανίας πολτού και χάρτου ως προς τις διαδικασίες και τις ικανότητες σε διάφορες εφαρμογές και υπηρεσίες.  Ακριβώς γι  αυτό έχουμε την ικανότητα να προσφέρουμε ιδανικές λύσεις για AC μονάδες που πληρούν τις απαιτήσεις στη γραμμή παραγωγής.

Διαβάστε περισσότερα

Vacon Προηγμένος Έλεγχος Στάθμης

Η Εφαρμογή Λογισμικού “Vacon Προηγμένος Έλεγχος Στάθμης” περιέχεται στο Πακέτο Εφαρμογών Λογισμικού “Vacon Water Solutions” για τους Μετατροπείς τύπου NXS. Σχεδιάστηκε ειδικά για Έλεγχο Στάθμης δεξαμενών με Αυτόματη Εναλλαγή Αντλιών.

Διαβάστε περισσότερα

Vacon Σύνδεση με Ξηρά – Συστήματα Ισχύος

Σε γενικές γραμμές, τα πλοία στο λιμάνι παράγουν την ηλεκτρική ενέργεια που χρειάζονται οι κινητήρες τους, και αυτό δημιουργεί τις εκπομπές καυσαερίων και θορύβου. Λιμάνια του κόσμου έχουν αρχίσει να υιοθετούν συστήματα ισχύος από ακτές όπου ελλιμενίστηκαν τα πλοία, πράγμα που σημαίνει ότι τα πλοία εφοδιάζονται με ηλεκτρική ενέργεια με χαμηλές εκπομπές ρύπων, χωρίς θόρυβο από το εθνικό δίκτυο μέσω ενός δοχείου με ισχύ από την ξηρά και ένα καλώδιο σύνδεσης.

Δείτε περισσότερα

Vacon Αιολική Ενέργεια

Η Vacon παράγει υψηλής απόδοσης  Inverter ποιότητας καθώς και μετατροπείς συχνότητας ισχύος για εφαρμογές αιολικής ενέργειας. Όπως μετατροπείς δικτύου (grid), έλεγχος εκτροπής (yaw),  έλεγχος βήματος (pitch) και άλλα βοηθητικά στοιχεία ελέγχου.

Διαβάστε περισσότερα

Vacon Έλεγχος Μηχανικού Φρένου

Η εφαρμογή της Vacon για τον έλεγχο μηχανικού φρένου δημιουργήθηκε για τους χρήστες που θέλουν ακριβή συγχρονισμό στο μηχανικό φρένο και τον έλεγχο του κινητήρα.  Το φρένο και η κίνηση του κινητήρα πρέπει να είναι συγχρονισμένα με ακρίβεια μαζί ώστε να παρέχουν ήρεμη κίνηση στο φορτίο.

Διαβάστε περισσότερα

Vacon Εξόρυξη Μεταλλευμάτων

AC Drive Vacon για Εξόρυξη Μεταλλευμάτων
Στη Βιομηχανία των Μεταλλευμάτων, όλες οι διαδικασίες θα πρέπει να ελέγχονται προκειμένου να βελτιστοποιούν τις επιδόσεις τους υπό διάφορες συνθήκες εισόδου και ανάλογα με τη ζήτηση. Ο καλύτερος τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι να ελέγχεις την ταχύτητα του κινητήρα με ένα AC Drive Vacon.

Διαβάστε περισσότερα

Vacon Ηλιακή Ενέργεια

Ο Inverter Vacon 8000 SOLAR καλύπτει όλες τις ανάγκες σε εμπορικούς, βιομηχανικούς και οικιακούς τομείς. Η σειρά έχει σχεδιαστεί με στόχο την ευκολία ως προς την εγκατάσταση, χρήση και συντήρηση. Η σπονδυλωτή διάταξη (modular) και τα επιπλέον εργαλεία δίνουν στο χρήστη μια ευχάριστη εμπειρία με πολλά οφέλη.

Διαβάστε περισσότερα

Vacon – Ναυτιλιακές Λύσεις

H Vacon  μπορεί να προσφέρει ισχυρές λύσεις στην κίνηση για όλες τις ανάγκες σας, από την απλή εξαερισμού σε υψηλής ισχύος έλικα και συστημάτων ελέγχου πηδαλίου. Οι μετατροπείς συχνότητας και οι λύσεις των συστημάτων της Vacon παράγουν λιγότερο θόρυβο από τα υδραυλικά συστήματα, οπότε τα μηχανήματα μπορούν να τοποθετηθούν οπουδήποτε.

Διαβάστε περισσότερα