Συνεχής εκπαίδευση

Θέλουμε οι συνεργάτες μας να μπορέσουν σταδιακά να “χτίσουν” την ενεργειακή αυτονομία της επιχείρησής τους. Στο πλαίσιο αυτό, εστιάζουμε στη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση τους σχετικά με νέα προϊόντα και πρακτικές.