20 Φεβ. 2023

Vacon Σύνδεση με Ξηρά – Συστήματα Ισχύος

Σε γενικές γραμμές, τα πλοία στο λιμάνι παράγουν την ηλεκτρική ενέργεια που χρειάζονται οι κινητήρες τους, και αυτό δημιουργεί τις εκπομπές καυσαερίων και θορύβου. Λιμάνια του κόσμου έχουν αρχίσει να υιοθετούν συστήματα ισχύος από ακτές όπου ελλιμενίστηκαν τα πλοία, πράγμα που σημαίνει ότι τα πλοία εφοδιάζονται με ηλεκτρική ενέργεια με χαμηλές εκπομπές ρύπων, χωρίς θόρυβο από το εθνικό δίκτυο μέσω ενός δοχείου με ισχύ από την ξηρά και ένα καλώδιο σύνδεσης.

Δείτε περισσότερα

Facebook Twitter Linkedin Share