20 Φεβ. 2023

ENSTO Εφαρμογές Νερού – Διαχείριση Λυμάτων

H λύση της ENSTO περιλαμβάνει μια μονάδα μεθόδου λυμάτων καινούρια, σχεδιασμένη με βάση τις ανάγκες της βιομηχανίας.  Η καινοτομία έγκειται στο ότι ο πίνακας χωρίζεται σε δύο τμήματα.  Το κάτω μέρος χρησιμοποιείται για τον αερισμό αερίων μεθανίου και το άνω μέρος προστατεύει τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό καθώς εξαερίζεται με μια συσκευή υψηλού βαθμού προστασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Twitter Linkedin Share