20 Φεβ. 2023

Εκπαίδευση

Η εταιρεία μας σε συνεργασία με τους Οίκους του εξωτερικού με τους οποίους υπάρχει συνεργασία, οργανώνει σεμινάρια σε τακτά χρονικά διαστήματα ανάλογα με τη ζήτηση των πελατών μας.  Τα σεμινάρια θα εμπλουτίζουν με τεχνικές γνώσεις τους συμμετέχοντες καθώς και με εμπεριστατωμένες λύσεις σε διάφορα προβλήματα που παρουσιάζονται στις απαιτητικές τους εφαρμογές. Επίσης, στα σεμινάρια θα βρίσκονται έμπειροι τεχνικοί από τους Οίκους του εξωτερικού που συνεργαζόμαστε.

Facebook Twitter Linkedin Share