20 Φεβ. 2023

Areal TopKapi Vision

Η επέκταση Vision του Scada Topkapi είναι ο δίαυλος μεταξύ του PLC και του SCADA. Με την επέκταση Vision γίνεται η εισαγωγή των μεταβλητών του PLC μέσα στο SCADA.

Facebook Twitter Linkedin Share