Κατηγορία: LAB

Vacon – μελλοντικές τάσεις της παγκόσμιας αγοράς AC Drives

Alt text

Η ζήτηση για ενέργεια αυξάνεται.

“Η ζήτηση για ενέργεια αυξάνεται συνεχώς και θα ξεπεράσει όλα τα όρια αν δεν βελτιώνονται συνεχώς οι μηχανισμοί και η τεχνολογία αποτελεσματικής χρήσης της ενέργειας περιορίζοντας την σπατάλη.

Ο τομέας της Ναυτιλίας, μόνος του, ευθύνεται για το 2% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Ναυτιλίας εξέδωσε οδηγία όπου καλεί τις εταιρείες να φροντίσουν ώστε τα πλοία τους να συμβάλλουν στην μείωση των εκπομπών διοξειδιου του άνθρακα με πιο αποδοτικές χρήσεις της ενέργειας. Αυτή η οδηγία σε συνδυασμό με την προσπάθεια των πλοιοκτητών για μειωμένα λειτουργικά κόστη είναι η πρόκληση για τους συνεργάτες-πελάτες μας ώστε να σχεδιάσουν όλο και περισσότερες λύσεις για αποδοτική χρήση της ενέργειας  (εξοικονόμηση ενέργειας) στο χώρο της Ναυτιλίας.”

Heikki Hiltunen Executive Vice President, Market Operations (Deputy CEO), Vacon plc.

Η εταιρεία μας Electro ΑΕ παρέχει όλη τη γκάμα των προϊόντων της Vacon (AC Drives etc.) και είναι και επίσημος συνεργάτης της για παροχή τεχνικής υποστήριξης και service (ανανέωση συνεργασίας με Vacon).