Συντάκτης: roleplay

Νέα συμφωνία με τη SOLCON

Από τον Φεβρουάριο του 2014 ξεκινήσαμε συνεργασία με την εταιρεία SOLCON Softstarters κατασκευή χαμηλής και μέσης τάσης.