Συντάκτης: bracket

Εφαρμογή Άντλησης Νερού από ΑΠΕ

Alt text

Άλλο ένα project της Electro EE ολοκληρώθηκε με επιτυχία σε αντλιοστάσιο για τη διαχείριση νερού με ηλιακή ενέργεια. Πιο συγκεκριμένα, η Electro EE εγκατέστησε Inverter Drive που συνδυάζουν την τεχνολογία των Solar Inverters για τη μετατροπή της DC τάσης σε AC και την τεχνολογία των Drives ηλεκτρικών κινητήρων σε μία συσκευή. Οι Inverters που εγκαταστάθηκαν μετατρέπουν την DC ενέργεια σε AC και ταυτόχρονα οδηγούν τους κινητήρες των αντλιών.

Δείτε το σχετικό Βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=NbPtDCnI79U