Τρόπος σωστής επιλογής ρυθμιστή στροφών VACON

Επιλέγοντας έναν ρυθμιστή στροφών VACON, έχετε την εγγύηση ότι μπορείτε να διατηρήσετε και να βελτιώσετε την ανταγωνιστικότητά σας.

Τι πρέπει να προσέξετε:

  • Τις συνθήκες φορτίου της εφαρμογής σας και την θερμοκρασία περιβάλλοντος.
  • Την ακρίβεια ταχύτητας και ροπής καθώς και τους χρόνους αντίδρασης που χρειάζονται για την εφαρμογή σας.
  • Τις ακριβείς απαιτήσεις της εφαρμογής, οι οποίες καθορίζουν τον αριθμό των εισόδων και εξόδων του ρυθμιστή στροφών, τις αρχές ελέγχου και παρακολούθησης, και την κατάλληλη εφαρμογή λογισμικού.
  • Την τεχνική υποστήριξη After Sales Service
  • Τους κανονισμούς ασφαλείας.  Η συμμόρφωση με τους κανονισμούς εγγυάται ότι o ρυθμιστής στροφών λειτουργεί κανονικά στο δεδομένο περιβάλλον που έχει καθοριστεί.

Διαθέσιμοι τύποι ρυθμιστές στροφών VACON

Facebook Twitter Linkedin Share