9 Δεκ. 2015 Νέα εταιρείας

Εξοικονόμηση Ενέργειας στη Ναυτιλία

Η εταιρεία ELECTRO E.E. μπορεί και δίνει λύσεις που αφορούν στην οικονομία καυσίμων και ομαλού ελέγχου λειτουργίας διαφόρων διαδικασιών εν πλω με χρήση ρυθμιστών συχνότητας εναλλασσόμενου ρεύματος. Για παράδειγμα από απλό εξαερισμό εως μεγάλου φορτίου έλικα και σύστημα κινήσεως πηδαλίου.

Αυτές οι λύσεις παρέχουν:

εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%

– λιγότερο φορτίο για το ηλεκτρικό σύστημα

-έλεγχο διαδικασίας ανάλογα με τη ζήτηση

-ελαστικότητα στην παραγωγή και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας

-ελαστικότητα στο σχεδιασμό του πλοίου.

Facebook Twitter Linkedin Share